תצפית #398728, צהרון קטן, 2 באפריל 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

צהרון קטן
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
2 באפריל 2021
דליה בונס
דרך השדות, צאלים
151500\567587


צילומים

img of