תצפית #398740, חרצית דביקה, 3 באפריל 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

חרצית דביקה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
3 באפריל 2021
אורי פרגמן-ספיר
שיחיה חופית
צוקי ים
186842\696787
צילומים

img of