תצפית #398744, צלבית החוף, 3 באפריל 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

צלבית החוף
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
3 באפריל 2021
אורי פרגמן-ספיר
בתה ברסס
צוקי ים
חבצלת השרון
186770\696412צילומים

img of