תצפית #398746, עלקת רכת-שיער, 4 באפריל 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

עלקת רכת-שיער
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
4 באפריל 2021
יובל עברון
חורש אורנים קק"ל
הר טורען
236716\746061


צילומים

img of