תצפית #398748, טופח חד-שנתי, 4 באפריל 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

טופח חד-שנתי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
4 באפריל 2021
נעם שגב
טראסה בצד דרך עם צומח עשבוני
מבוא דותן
216965\702623
עשרות פרטים לאורך הכביש לחוות מעוז צבי
צילומים

img of
img of
img of