תצפית #398752, עלקת רכת-שיער, 7 באפריל 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

עלקת רכת-שיער
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
7 באפריל 2021
רון פרומקין
יער מחטני נטוע בין טרשים
דיר אל אסד
224305\760168


צילומים

img of
img of