תצפית #398754, חד-שפה מזרחי, 9 באפריל 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

חד-שפה מזרחי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
9 באפריל 2021
אייל שי
דרך 4X4 מנווה אטי"ב לברכת מן - צמוד לדרך (נקודה לא מדויקת)
החרמון
269035\798958


צילומים

img of
img of
img of