תצפית #398755, אירוס הדור, 9 באפריל 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אירוס הדור
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
9 באפריל 2021
רון אבן
גבעה ליד תל חצור
חצור
253567\769037
יש מקבצים שמנקדים גבעה ליד תל חצור. אין כמעט בודדים, ככל הנראה רבייה וגטטיבית היא הדרך העיקרית של ריבוי גם שם.

צילומים

img of