תצפית #398756, אירוס הגולן, 9 באפריל 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת מוצגת נקודה מקורבת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אירוס הגולן
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
9 באפריל 2021
אורי לוזון
שדה פתןח
בעלייה לתל חזקה
רכס בשנית
278500\773529 (נקודה מקורבת)
צילומים

img of