תצפית #398758, אטד רב-פרחים, 10 באפריל 2025

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אטד רב-פרחים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
10 באפריל 2025
יאיר אור
קרקע מלוחה
שמורת ואדי מלחה
244810\658372
צומח במליחה : שיחים של אוכם ארץ-ישראלי, אוכם שיחני וימלוח פגום.
צילומים

img of