תצפית #398761, היפוכריס קרח, 5 באפריל 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

היפוכריס קרח
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
5 באפריל 2021
יאיר אור
משטח של חצץ טוף
הר פרס צד מערב
תל פארס
280870\763174
צילומים

img of