תצפית #398762, פשתנית קטנת-פרחים, 5 באפריל 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

פשתנית קטנת-פרחים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
5 באפריל 2021
יאיר אור
מישור של חצץ טוף
הר פרס צד מערב
תל פארס
280754\763342צילומים

img of