תצפית #398768, צורית חופית, 8 באפריל 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

צורית חופית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
8 באפריל 2021
יהונתן רונס
בצל סלעים
גבעה 866
234419\674871
המצוק עצמו נסרק - נמצא מקבץ אחד. זה דגם תפוצה שככל הנראה קיים לכל אורך מצוקי הספר.


צילומים

img of