תצפית #398769, עלקת רכת-שיער, 9 באפריל 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

עלקת רכת-שיער
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
9 באפריל 2021
יהונתן רונס
צל סלעים
שמורת סנסן
סנסן
208712\624251
עלקת רכת שיער וצורית חופית אוהבים את הנישות התרמופיליות -- בצל הסלעים. שני המינים מופיעים רבות בצל הסלעים בשמורה.

צילומים

img of