תצפית #398771, צללית החורש, 9 באפריל 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

צללית החורש
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
9 באפריל 2021
יהונתן רונס
סלעים בצל חורש
שמורת סנסן
208716\624299
הנקודה אינה מדוייקת, נצפה לקראת ירידה לנקודה השנייה המדווחת, כמה עשרות פרטים לא סרקנו עוד למטה והגיוני שהאוכלוסייה ממשיכה מטה, אך מדרום לשביל לא נצפה בסלעים למרות בית הגידול הדומה -- כנראה דורש חורש סגור.


צילומים

img of