תצפית #398772, שלמון דק, 9 באפריל 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שלמון דק
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
9 באפריל 2021
יהונתן רונס
כרם זיתים
כרמי ואדי פוכין
208574\622774
לא נצפה בבתה לכל אורך הירידה לוואדי, נצפה רק בשדה אחת. השדות לא נסרקו כנראה גדל בעוד. חוסר הופעתו בבתה לכל השלוחה מטה - כפי שמופיע בבתה בשמורת סנסן כנראה מרמז על העדפת בית גידול מעט לח יותר..


צילומים

img of