תצפית #398832, דבקת פלשת, 23 באפריל 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

דבקת פלשת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
23 באפריל 2021
נעם שגב
חולות
שמורת שקע קיסרי
שקע קיסרי
192504\709583צילומים

img of