תצפית #398834, טופח חד-שנתי, 23 באפריל 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

טופח חד-שנתי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
23 באפריל 2021
נעם שגב
צומח עשבוני
194099\705500

צילומים

img of
img of
img of