תצפית #398835, מצדית מגובששת, 23 באפריל 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת מוצגת נקודה מקורבת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מצדית מגובששת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
23 באפריל 2021
נעם שגב
193368\709914 (נקודה מקורבת)
צילומים

img of
img of