תצפית #399583, מירונית סרגלית, 24 באפריל 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מירונית סרגלית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
24 באפריל 2021
דניאלה קמינר
יער
יער אודם
יער מסעדה
270159\791924
לפחות 4 פרטים משני צידי השביל