תצפית #399600, מירונית סרגלית, 26 באפריל 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת מוצגת נקודה מקורבת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מירונית סרגלית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
26 באפריל 2021
איתי ספיר
מדרון טוף, לוע הר געש
הר בנטת
הר אביטל - הר בנטל
273140\781497 (נקודה מקורבת)
מיקום משוער בגלל המערכת של המפה באתר שלא מאפשרת לקיחת מיקום מדוייק נוכחי
צילומים

img of
img of
img of