תצפית #399601, חד-שפה מזרחי, 26 באפריל 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

חד-שפה מזרחי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
26 באפריל 2021
איתי ספיר
לוע
לוע הר בנטל
273274\781787
צילומים

img of
img of