תצפית #399602, ורד צידוני, 26 באפריל 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ורד צידוני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
26 באפריל 2021
Dan Sharon
חורש צפוף
שמורת תל דן
תל-דן
261282\794772
בכניסה לשמורה.צילומים

img of