תצפית #399606, חומעת החוף, 29 באפריל 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

חומעת החוף
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
29 באפריל 2021
רון פרומקין
שלולית חורף
בזק יבנה
177419\645002
צילומים

img of