תצפית #399607, בוציץ סוככני, 30 באפריל 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

בוציץ סוככני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
30 באפריל 2021
נעמה פרידמן
בריכת חורף
חורשת הסרגנטים
188551\690036


צילומים

img of