תצפית #399608, מרווה כחולה, 1 במאי 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מרווה כחולה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
1 במאי 2021
איתי ספיר
יער
יער מרום גולן
272122\781976
צילומים

img of
img of