תצפית #399625, שום הגלגל, 3 במאי 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שום הגלגל
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
3 במאי 2021
אייל שי
שולי מדשאה
קיבוץ דליה
206911\721775


צילומים

img of