תצפית #399628, מירונית סרגלית, 28 באפריל 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מירונית סרגלית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
28 באפריל 2021
אורי פרגמן-ספיר
יער אלונים
יער אודם
יער מסעדה
270520\791724
צילומים

img of