תצפית #399629, סיגל קטן, 29 באפריל 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

סיגל קטן
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
29 באפריל 2021
אורי פרגמן-ספיר
הר חבושית
273048\801107
צילומים

img of