תצפית #405671, שלהבית הגלגל, 17 במאי 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שלהבית הגלגל
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
17 במאי 2021
אייל שי
חורשת אקליפטוס בעמק
חורשת המינים הנדירים
229593\726375

צילומים

img of
img of