תצפית #405680, מישויה פעמונית, 19 במאי 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מישויה פעמונית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
19 במאי 2021
בניה סינגר
מטע זיתים מיועד לבניה
רחוב החצבים
254679\797760