תצפית #405698, מרוות הפטל, 27 במאי 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מרוות הפטל
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
27 במאי 2021
שמואל מזר
ערוץ נחל
הר שקד, מפנה צפוני
החרמון
271730\802631
צילומים

img of
img of