תצפית #405699, נורית ארסית, 27 במאי 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

נורית ארסית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
27 במאי 2021
רון פרומקין
תעלה לחה
תעלת עודפים, נחל חדרה
192491\707280
צילומים

img of