תצפית #405701, גומא שרוני, 27 במאי 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

גומא שרוני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
27 במאי 2021
רון פרומקין
חולי
חולות קיסריה
189868\709674
צילומים

img of