תצפית #405705, עלקת ארץ-ישראלית, 24 במאי 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

עלקת ארץ-ישראלית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
24 במאי 2021
נעם שגב
מדרון עם בתה עשבונית
מורדות שמורת אלוני ערבה
אלוני ע'רבה
215859\702789צילומים

img of
img of