תצפית #405706, בולנתוס שעיר, 31 במאי 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

בולנתוס שעיר
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
31 במאי 2021
צחי פז
סלע חשוף
מצפש
החרמון
275463\802124צילומים

img of