תצפית #405707, בלוטה פלשתית, 4 ביוני 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

בלוטה פלשתית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
4 ביוני 2021
רון פרומקין
מטפס על שרביטן מצוי
חולות חדרה
191760\707376
צילומים

img of