תצפית #405708, שלהבית הגלגל, 5 ביוני 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שלהבית הגלגל
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
5 ביוני 2021
איתי נחשון
בשולי מטע זיתים
238370\743664