תצפית #405730, דבקנית עטורה, 21 ביוני 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

דבקנית עטורה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
21 ביוני 2021
דר בן נתן
שולי דולינה מתחת למדרון שפוכת האבנים
מצםה שלגים
החרמון
275609\802615