תצפית #405731, ורד צידוני, 21 ביוני 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ורד צידוני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
21 ביוני 2021
שמואל מזר
נחל
נבי חזורי
החרמון
268390\795207
גוש גדול בפריחהצילומים

img of
img of