תצפית #405769, אלקנה מזרחית, 21 ביוני 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אלקנה מזרחית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
21 ביוני 2021
אורי פרגמן-ספיר
בתה כרקוצית
צפ' למצפש
החרמון
275645\802749
צילומים

img of