תצפית #405780, בלומית בובה, 23 ביוני 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

בלומית בובה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
23 ביוני 2021
יהונתן רונס
נחל ערוגות
עין-גדי
235899\595999
זה לא בהכרח הנקודה המדוייקת, נקודה משוערת, נצפו רק שני גושי פרטים לאורך תוואי הנחל. אך מדובר בראייה אקראיץ ולא חיפןש חסודי


צילומים

img of