תצפית #405781, גומא צפוף-שיבולת, 23 ביוני 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

גומא צפוף-שיבולת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
23 ביוני 2021
יהונתן רונס
לח
עין-גדי
236038\595914
פרטים רבים לאורך כל הנחל, כמאה מטרים לפני ההתביישות יש את הפרטים הראשונים


צילומים

img of
img of