תצפית #405819, אברה ארוכת-עלים, 24 באוגוסט 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אברה ארוכת-עלים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
24 באוגוסט 2021
יהודה שר שלום
נחל
נחל בצת
נחל בצת
221161\775660


צילומים

img of