תצפית #405822, ציפורנית חופית, 27 באוגוסט 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ציפורנית חופית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
27 באוגוסט 2021
עומרי בכרך
חולות
חולות מערבית ליבנה
172678\644448
קרוב לאזור שריפה

צילומים

img of