תצפית #405854, עפעפית עגולת-עלים, 22 באוגוסט 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

עפעפית עגולת-עלים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
22 באוגוסט 2021
נעם שגב
צד דרך
185531\658136

צילומים

img of
img of