תצפית #405855, מלחית הבורית, 28 באוגוסט 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מלחית הבורית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
28 באוגוסט 2021
ילנה אנטיפוב
ללא הרבה צומח מסביב. הרבה אבנים.
קטע פסי הרכבת שליד אצטדיון נשר
205096\741917
צילומים

img of
img of