תצפית #405856, עטינית מגובבת, 29 באוגוסט 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

עטינית מגובבת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
29 באוגוסט 2021
נעם שגב
שלולית חורף יבשה
182427\671446
צילומים

img of
img of