תצפית #405860, חומעת האוירון, 15 באוגוסט 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

חומעת האוירון
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
15 באוגוסט 2021
נעם שגב
חולות
חוף-השרון
183526\682729
צילומים

img of