תצפית #405865, גומא שרוני, 16 באוגוסט 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

גומא שרוני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
16 באוגוסט 2021
נעם שגב
חולות
182536\679576
צילומים

img of